Home MasterCard American Express Of Visa

 Wat is het beste kredietkaartnetwerk: Visa of Mastercard?mastercard, amex of visa

Welk type kredietkaart is nu beter? Visa, Mastercard of American Express? De kredietkaartnetwerken onderscheiden zich als volgt:

Visa: wordt gepromoot als de ideale, breed aanvaarde kredietkaart. Met een Mastercard kunt u echter bij ongeveer evenveel handelszaken terecht. Visa is eerder begonnen als kredietkaartnetwerk en heeft hiervan in minder ontwikkelde landen nog steeds profijt. Maar: op typische vakantiebestemmingen, in zakelijke centra of bij online winkelen is het onderscheid tussen de kredietkaartnetwerken gering.

Mastercard: wordt in België vooral aangeboden door banken en gecombineerd met een vaste zichtrekening. Bankonafhankelijke Mastercard-kredietkaarten zijn er ook, voor als u niet vast wilt zitten aan een bepaalde zichtrekening. De aanvaarding van Mastercard komt grotendeels overeen met die van Visa.

American Express: aanbieder van luxueuze kredietkaarten, met beperktere aanvaarding tegenover de andere kredietkaartnetwerken. De jaarlijkse kosten zijn relatief hoog en de inkomenstoets is strikt. Wel kunt u punten sparen per kredietkaarttransactie.

Feitelijk ontlopen kredietkaarten elkaar vooral per kredietkaartaanbieder en minder per kredietkaartnetwerk. Een Visakaart kan bij de ene bank veel beter bij u aansluiten dan bij een andere kredietkaartuitgever. Het is het slimst om goed de voorwaarden per individuele kredietkaart te vergelijken.


Terug naar de beginpagina