Home Kredietkaart Veiligheid

 Hoe veilig is een kredietkaart?kredietkaart

De kredietkaartmaatschappij is belast met de veiligheid van de kredietkaart. Zij zal dan ook het uiterste doen om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen.

Dit neemt niet weg dat verlies en diefstal mogelijk is. Omdat een handtekening of een kredietkaartnummer al voldoende is voor autorisatie van een betaling, is de kans op fraude met een kredietkaart groter dan met een gewone bankpas.

Toch weinig fraude

Maar hier is bewust sprake van een afweging. Het succes van het betaalmiddel kredietkaart hangt samen met zijn wereldwijde acceptatie. De eenvoudige betaling per nummer gaat ten koste van de veiligheid. Maar omdat fraude toch relatief weinig voorkomt kunnen kredietkaartmaatschappijen u een aantrekkelijk en eenvoudig product als de kredietkaart aanbieden. 

Verzekering en aansprakelijkheid

Als een fraudeur uw kredietkaartnummer in bezit heeft, dan zal hij mogelijk betalingen proberen te verrichten met het kredietkaartnummer. Als kredietkaarthouder bent u hier meestal voor verzekerd. De mate van aansprakelijkheid hangt af van uw gedrag en van de kredietkaartmaatschappij.

U moet het verlies zo spoedig mogelijk melden. Het verlies van een kaart én de pincode verhoogt uw aansprakelijkheid. Een deel van de kredietkaartmaatschappijen zal de schade tot het moment van melding terugbetalen, maar dit geldt niet voor alle kredietkaartmaatschappijen.

Kredietkaartverlies meteen melden

Als uw kredietkaart is gestolen kunt u dit in elk geval het beste zo snel mogelijk doorgeven aan uw kredietkaartmaatschappij. Elke maatschappij heeft een internationaal meldnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is. U kunt bij verlies verzoeken om de kaart te blokkeren. Vaak krijgt u dan snel weer een nieuwe kaart met een nieuw nummer.


Terug naar de beginpagina